DEVLET MEMURLARININ HÜKÜMLÜLÜĞÜ

2010-05-06 21:05:00

Danıştay 1.Dairesi. DEVLET MEMURLARININ HÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI DEVLET MEMURLUĞUNA ENGEL NİTELİK TAŞIMAYAN HAPİS CEZALARININ İNFAZI SÜRESİNDE GÖREVE DEVAMSIZLIKLARI NEDENİYLE MEMURİYETLERİNE SON VERİLEMEYECEĞİ, BU KİŞİLERİN SÖZÜ EDİLEN CEZALARININ İNFAZI SÜRESİNCE HASTALIK VE YILLIK İZİN KULLANABİLMELERİNE VE BUNA BAĞLI OLARAK MAAŞ ALABİLMELERİNE HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HK.<  DEVAMINI OKU   Devamı

MÜKERRER KAMU DAVASI

2010-05-06 21:02:00

SANIĞIN KÜTLÜ PAMUK DESTEKLEME PRİMİ ALMAK AMACIYLA İLGİLİ BANKANIN ŞUBESİNE BAŞVURUSU DIŞINDA BİR BAŞKA BANKA ŞUBESİNE DE YENİDEN BAŞVURMASI HALİNDE, AYRI YER VE ZAMANDA İŞLENMESİ NEDENİYLE TEK BİR FİİLDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ CİHETLE, AYNI KONUDA AÇILMIŞ BİR DAVANIN VARLIĞI KABUL OLUNAMAYACAĞINDAN, SANIK HAKKINDA AÇÜAN DİĞER DAVA DOSYASINA AİT DURUŞMA TUTUNAKLARI İLE AYNI DOSYADAKİ SANIKLA İLGİLİ DELİLLERİN ONAYLI ÖRNEKLERİ DOSYAYA GETİRTİLEREK, BUNLARIN AYNI FİİLE İLİŞKİN OLUP OLMADIĞI MAHKEMECE ARAŞTIRILMALIDIR.  DEVAMINI OKU   Devamı

DOĞAL SİT ALANLARI

2010-05-06 21:00:00

SOMUT OLAYDA SUÇA KONU YAPILARIN, ÖZELLİKLE BİRİNCİ DERECE DOĞAL SİT ALANINDA SİLUET ETKİSİNİ BOZABİLECEK NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN İLKE KARARLARININ AMAÇ VE RUHUNA AYKIRILIK TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ, KONUNUN UZMANLARINDAN OLUŞTURULACAK TARAFSIZ BİLİRKİŞİ KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINARAK SAPTANMASI VE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİNİ GEREKİR.  DEVAMINI OKU Devamı