Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
19 09 2011

İMAR VE İHYA - ZİLYETLİKLE KAZANMA - ORMAN KADASTRO SINIRLARI

İçtihatları Birleştirme BGK

2004/1 E.
2010/1 K.

        '7- 3116 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIP KESİNLEŞEN VE TAPUYA TESCİL EDİLEN ORMAN KADASTRO (TAHDİT) SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN VE 1996/1 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI İLE KABUL EDİLEN KONUNUN BU İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNA, AYNI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIP KESİNLEŞEN, ANCAK TAPUYA TESCİL EDİLMEYEN YERLERDE 5653 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 3116 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MAKİ KOMİSYONLARININ YAPTIĞI İŞLEMLERİN TESPİT NİTELİĞİ TAŞIDIĞINA, TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA ORMAN KADASTRO (TAHDİT) SINIRI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ OLMADIĞINA, 2- 27.01.2009 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK AYNI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİREN 5831 SAYILI YASA'NIN 5. MADDESİ İLE 6831 SAYILI ORMAN YASASI 'NA EKLENEN EK 10. MADDE HÜKMÜNÜN MAKİ TESPİT KOMİSYONLARINCA 5653 SAYILI YASA UYARINCA MAKİ OLARAK TEFRİK EDİLEN YERLERE DE UYGULANMASI GEREKTİĞİNE VE BUNUN SONUCU OLARAK BU YERLERİN TESPİT TARİHİNDEN İTİBAREN İMAR, İHYA VE ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILMASINA OLANAK BULUNMADIĞINA" KARAR VERİLMİŞTİR.   DEVAMI...

0
0
0
Yorum Yaz