Deniz Erdal
7 Takipçi | 3 Takip
28 09 2011

ÇALIŞMALARIN FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMESİ

21. Hukuk Dairesi 2003/3114 E., 2003/4182 K.

 

  • AYNI İŞVEREN VE İŞYERİNE BAĞLI ÇALIŞMA
  • ÇALIŞMALARIN FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMESİ
  • TESBİT

"ÖZET"

    DAVACININ DAVALI İŞVERENE AİT İŞLERDE ÇALIŞMASINA VE BU ÇALIŞMALARIN KISA DÖNEMLER HALİNDE FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMİŞ OLMASINA, VE ANCAK DAVACININ, TAŞERONLARLA BİR İLGİSİ OLMAYIP, TAMAMEN DAVALI İŞYERİNDE VE DAVALI İŞVERENE BAĞLIÇALIŞTIĞINI SAVUNMASINA GÖRE, DAVACININ BU İDDİASI ÜZERİNDE DURMAK VE BU YÖNDE KANITLARI TOPLAMAK SURETİYLE ELDE EDİLECEK SONUÇ DAİRESİNDE HÜKÜM KURMAK GEREKİR. 

"İçtihat Metni"

Davacı davalılardan işveren nezdinde 1990 ila 30.5.1995 tarihleri arasında çalıştığının tesbiti ile sigorta prim borçlarının da davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Davacının 1990 ve 1995 yılları arasında davalı işveren nezdinde sürekli olarak kepçe operatörü traktör şoförü ve diğer inşaat işlerinde sürekli ve devamlı çalıştığı yolundaki istemi mahkemece yerinde bulunmamışsa da bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Gerçekten davacının davalı işverene ait işlerde çalıştığı ve bu çalışmaların kısa dönemler halinde muhtelif taşeronların işyerlerinden bildirildiği görülmüştür. Davacı taşeronlarla herhangi bir ilgisi olmadığını tamamen davalı işyerinde çalıştığını ve çalışmaların işverene bağlı olarak geçtiğini savunduğuna göre davacının iddiası üzerinde durmak ve bu yönde kanıtları toplamak, bildirilen süreleri iddia çerçevesinde değerlendirmek ve bu işyerlerinin bordrötarına geçmiş birlikte çalışan bordro tanıklarının bilgisine başvurmak ve elde edilecek sonuca göre hüküm kurmak gerekirken yazıtı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmazdır.

Sonuç : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 5.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

0
0
0
Yorum Yaz